ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว รูปภาพ คลิป วาไรตี้ หางาน
รวมภาพพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาตุ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันมีพระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าอาวาส

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นบริเวณที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่ง ณ ขณะนี้ สร้างโดยสมบูรณ์แล้ว

ภาพโดย Panumas Singthong สมาชิกทุกเรื่องราวในราชบุรี https://www.facebook.com/groups/1557153271207432/

 
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
22491697_1764626776894965_6439731325903734400_n

22519229_1764626743561635_4785276797286243397_n

22519242_1764626480228328_1443941039135965426_n

22519498_1767142649976711_5889425052652035929_n

22528077_1767142569976719_2928380900042090626_n

22528444_1767142629976713_8778244075548434718_n

22528484_1767142483310061_5388309391271268707_n

22539945_1764626510228325_2859753707334762254_n

22549781_1767142506643392_6447820801967388547_n

22552640_1702072563170836_7722618497761606357_n

22688523_1767142503310059_1183473456160708317_n

เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com