ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว รูปภาพ คลิป วาไรตี้ หางาน
ร่มรื่น สวยงาม สายน้ำ ที่ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วัดหลักหกรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล

วัดหลักหกรัตนาราม เดิมชื่อ “วัดราษฎร์ปรีดาราม”เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะมีวัดอยู่ใกล้ บ้านตนเอง โดยพระยาจาตุรงสงคราม ได้ยกที่ดินให้พระอาจารย์สิงห์ สิริปญ̣โญ สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2430 และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2434 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2462และในสมัย พระอธิการบุญ ปภสสโร เป็นเจ้าอาวาส ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อวัดจาก“วัดราษฎร์ปรีดาราม”เป็น “วัดหลักหก”ตามหลักเสาหินที่อยู่ใกล้วัด เนื่องจากคลองดำเนินสะดวกมีหลักเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 8x8 นิ้ว ปักเรียงรายอยู่ จำนวน 8 หลัก ห่างกันหลักละ 100 เส้น (4 กิโลเมตร) แต่ละหลักจะมีตัวเลขบอกเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบ ซึ่งหลักที่หกจะตั้งอยู่ใกล้วัดแต่คนละฝั่งคลอง ต่อมาในสมัยพระอธิการบุญเถ่ง โชติปาโล เป็นเจ้าอาวาสเห็นว่าชื่อวัดสั้นไปจึงขอเติมชื่อเป็น “วัดหลักหกรัตนาราม”

ปัจจุบันมีพระครูสิริวรรณวิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้พัฒนา ปรับปรุงเสนาสนะในวัด ซ่อมแซมอุโบสถอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพวัดหลักหกรัตนาราม เป็นฝีมือการถ่ายภาพของ คุณ ธนพล มงคลเกษมสุข อาร์ท

เจ้าของผลงาน https://www.facebook.com/artdigitalcomcenter

 
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
20374609_1337442239687234_7411920207833915013_n

20376117_1337441129687345_6778063399236887910_n

20376158_1337441563020635_5526371918156619250_n

20429845_1337441416353983_1044042349152240923_n

20429894_1337442033020588_1787483380868723605_n

20431494_1337443219687136_4199942702604666719_n

20431504_1337443596353765_412067795369029093_n

20479864_1337441143020677_4347825934190379787_n

20597486_1337442126353912_3572714058374482203_n

เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com