ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
รวมภาพริ้วขบวนโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 8 ชาติพันธุ์ (97 รูป)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนกระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อรณรงค์ให้เครือข่ายวัฒนธรรมและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ

โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมริ้วขบวนเทิดพระเกียรติและริ้วขบวน 8 ชาติพันธ์ ซึ่งได้แก่ ไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไทยยวน ไทยทรงดำ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยกะเหรี่ยง ไทยมอญ และ ไทยลาวเวียง แต่ริ้วบวน ได้เริ่มต้นต้นขบวนตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยออกจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี และได้ใช้ถนนไกรเพชร เพื่อไปยังบริเวณการจัดงานที่หน้าโรงยิมส์นีเซี่ยม ภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ท่ามกลางประชาชนและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
DSCF2112

DSCF2119

DSCF2126

DSCF2132

DSCF2136

DSCF2139

DSCF2142

DSCF2149

DSCF2153

DSCF2158

DSCF2165

DSCF2167

DSCF2168

DSCF2169

DSCF2172

DSCF2175

DSCF2177

DSCF2183

DSCF2186

DSCF2196

DSCF2197

DSCF2199

DSCF2202

DSCF2207

DSCF2208

DSCF2215

DSCF2216

DSCF2217

DSCF2220

DSCF2223

DSCF2224

DSCF2232

DSCF2237

DSCF2240

DSCF2242

DSCF2245

DSCF2250

DSCF2252

DSCF2253

DSCF2258

DSCF2263

DSCF2265

DSCF2267

DSCF2271

DSCF2275

DSCF2276

DSCF2278

DSCF2279

DSCF2281

DSCF2282

DSCF2284

DSCF2288

DSCF2290

DSCF2292

DSCF2294

DSCF2296

DSCF2303

DSCF2306

DSCF2310

DSCF2313

DSCF2321

DSCF2323

DSCF2325

DSCF2336

DSCF2339

DSCF2343

DSCF2346

DSCF2352

DSCF2353

DSCF2357

DSCF2359

DSCF2363

DSCF2365

DSCF2369

DSCF2377

DSCF2382

DSCF2393

DSCF2396

DSCF2398

DSCF2401

DSCF2407

DSCF2411

DSCF2418

DSCF2422

DSCF2425

DSCF2151-horz

DSCF2189-horz

DSCF2273-horz

DSCF2350-horz
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com