ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
จัดให้เต็ม ประมวลภาพการประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี ปี 2561 (184 รูป)

ผ่านไปแล้ว สำหรับการประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ริมน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

โดยมีสาวงามจากทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย นางสาวกิติยา ละอายทุกข์ (มิสแกรนด์จอมบึง) นางสาวณัฐณิชา ผ่องสุวรรณ (มิสแกรนด์ดำเนินสะดวก) นางสาวณิชกุล เสนาวงษ์ (มิสแกรนด์บางแพ) นางสาวอริศรา เพชรชรินพันธ์ (มิสแกรนด์สวนผึ้ง) นางสาวจิตติมา นิชารัมย์ (มิสแกรนด์บ้านโป่ง) นางสาวกัณญารัตน์ ทิพย์สุข (มิสแกรนด์อำเภอเมือง) นางสาวอัญชริกา ทุนทุสวัสดิ์ (มิสแกรนด์ปากท่อ) นางสาวพรปวีณ์ แซ๋ซู (มิสแกรนด์วัดเพลง) นางสาวกัญญาณํฐ น่วมนารี (มิสแกรนด์โพธาราม) นางสาววริศรา ชื่นชมบุญ (มิสแกรนด์บ้านคา)

ผลปรากฏว่า นางสาว ณัฐณิชา ผ่องสุวรรณ มิสแกรนด์จากอำเภอดำเนินสะดวก คว้ามงกุฏมิสแกนด์ราชบุรีไปครอง ได้รับมงกฏ สายสะพาน ถ้วยเกรียนติยศ และเงินรางวัล และเธอเองจะเดินทางเพื่อเข้าไปเก็บตัว กับมิสแกรนด์จังหวัดอื่น ๆ ในการประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไป

และนี่ก็คือภาพบางส่วนจากการประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี ปี 2561

ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
DSCF3718.jpg DSCF3735.jpg DSCF3750.jpg DSCF3751.jpg DSCF3759.jpg DSCF3785.jpg DSCF3796.jpg DSCF3800.jpg DSCF3814.jpg DSCF3817.jpg DSCF3820.jpg DSCF3822.jpg DSCF3831.jpg DSCF3834.jpg DSCF3849.jpg DSCF3857.jpg DSCF3858.jpg DSCF3869.jpg DSCF3874.jpg DSCF3876.jpg DSCF3891.jpg DSCF3908.jpg DSCF3912.jpg DSCF3916.jpg DSCF3939.jpg DSCF3951.jpg DSCF3965.jpg DSCF3972.jpg DSCF3984.jpg DSCF4004.jpg DSCF4010.jpg DSCF4012.jpg DSCF4015.jpg DSCF4018.jpg DSCF4022.jpg DSCF4032.jpg DSCF4036.jpg DSCF4049.jpg DSCF4051.jpg DSCF4071.jpg DSCF4074.jpg DSCF4076.jpg DSCF4078.jpg DSCF4090.jpg DSCF4099.jpg DSCF4112.jpg DSCF4113.jpg DSCF4116.jpg DSCF4140.jpg DSCF4158.jpg DSCF4161.jpg DSCF4167.jpg DSCF4170.jpg DSCF4171.jpg DSCF4173.jpg DSCF4180.jpg DSCF4182.jpg DSCF4195.jpg DSCF4196.jpg DSCF4197.jpg DSCF4203.jpg DSCF4205.jpg DSCF4208.jpg DSCF4215.jpg DSCF4224.jpg DSCF4228.jpg DSCF4233.jpg DSCF4236.jpg DSCF4240.jpg DSCF4241.jpg DSCF4244.jpg DSCF4262.jpg DSCF4275.jpg DSCF4279.jpg DSCF4281.jpg DSCF4287.jpg DSCF4294.jpg DSCF4295.jpg DSCF4298.jpg DSCF4300.jpg DSCF4307.jpg DSCF4311.jpg DSCF4323.jpg DSCF4331.jpg DSCF4336.jpg DSCF4342.jpg DSCF4351.jpg DSCF4353.jpg DSCF4357.jpg DSCF4358.jpg DSCF4361.jpg DSCF4376.jpg DSCF4380.jpg DSCF4390.jpg DSCF4399.jpg DSCF4403.jpg DSCF4406.jpg DSCF4408.jpg DSCF4414.jpg DSCF4422.jpg DSCF4424.jpg DSCF4426.jpg DSCF4438.jpg DSCF4442.jpg DSCF4451.jpg DSCF4454.jpg DSCF4459.jpg DSCF4464.jpg DSCF4475.jpg DSCF4476.jpg DSCF4487.jpg DSCF4488.jpg DSCF4491.jpg DSCF4497.jpg DSCF4511.jpg DSCF4518.jpg DSCF4520.jpg DSCF4523.jpg DSCF4526.jpg DSCF4527.jpg DSCF4535.jpg DSCF4540.jpg DSCF4554.jpg DSCF4560.jpg DSCF4561.jpg DSCF4567.jpg DSCF4570.jpg DSCF4571.jpg DSCF4576.jpg DSCF4581.jpg DSCF4587.jpg DSCF4602.jpg DSCF4604.jpg DSCF4609.jpg DSCF4611.jpg DSCF4615.jpg DSCF4619.jpg DSCF4621.jpg DSCF4625.jpg DSCF4627.jpg DSCF4628.jpg DSCF4631.jpg DSCF4639.jpg DSCF4666.jpg DSCF4692.jpg DSCF4700.jpg DSCF4710.jpg DSCF4716.jpg DSCF4720.jpg DSCF4723.jpg DSCF4731.jpg DSCF4747.jpg DSCF4749.jpg DSCF4757.jpg DSCF4762.jpg DSCF4764.jpg DSCF4769.jpg DSCF4773.jpg DSCF4777.jpg DSCF4780.jpg DSCF4785.jpg DSCF4790.jpg DSCF4808.jpg DSCF4810.jpg DSCF4823.jpg DSCF4836.jpg DSCF4842.jpg DSCF4848.jpg DSCF4857.jpg DSCF4860.jpg DSCF4866.jpg DSCF4868.jpg DSCF4871.jpg DSCF4873.jpg DSCF4885.jpg DSCF4919.jpg DSCF4929.jpg DSCF4945.jpg DSCF4949.jpg DSCF4977.jpg DSCF4989.jpg DSCF5014.jpg DSCF5019.jpg DSCF5025.jpg
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com