ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ยิ่งใหญ่-งดงาม รวมภาพบรรยากาศ ริ้วขบวนงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (64 ภาพ)

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2560 โดยในวันนี้ (19 ธันวาคม 2560) ได้จัดให้มีกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากบริเวณหน้าโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2438 หรือรัตนโกสินทร์ ศก 114 พระองค์ได้เสด็จมาประทับแรมที่ตำบลจอมบึง 3 วัน 3 คืน และในการเสด็จประพาสดังกล่าวพระองค์ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ โดยปีนี้ส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อนยุคได้อย่างสวยวามและยิ่งใหญ่

ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
DSCF2348

DSCF2351

DSCF2362

DSCF2364-horz

DSCF2371

DSCF2392

DSCF2393

DSCF2418

DSCF2422

DSCF2423

DSCF2434

DSCF2437

DSCF2455

DSCF2464

DSCF2470

DSCF2471

DSCF2485

DSCF2489

DSCF2495

DSCF2499

DSCF2507

DSCF2511

DSCF2522

DSCF2542

DSCF2547

DSCF2558

DSCF2559

DSCF2561

DSCF2568

DSCF2582

DSCF2586

DSCF2592

DSCF2593

DSCF2595

DSCF2600

DSCF2605

DSCF2606

DSCF2609

DSCF2612

DSCF2616

DSCF2621

DSCF2624

DSCF2626

DSCF2632

DSCF2636

DSCF2646

DSCF2661

DSCF2664

DSCF2670

DSCF2674

DSCF2678

DSCF2702

DSCF2705

DSCF2707

DSCF2710

DSCF2713

DSCF2716

DSCF2719

DSCF2722

DSCF2728

DSCF2731

DSCF2735

DSCF2740

DSCF2813

เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com